Profile

Join date: Jun 27, 2022

About

เนื้อเพลง บักปึก - แจ๊คกี้ ณัฐวุฒิ

เป็นจั่งใด๋แหน่

จำคักบ่ล่ะใจ

ฮักเขาสิเป็นสิตาย

ตอนสุดท้ายสิตายอิหลี


ลืมเขาได้ล่ะไป่

ถามใจมาดนบ่แม่นติ

น้ำตาคือไหลถี่ๆ

ยังคึดฮอดเขาอยู่อีกบ้อ


เจ็บคักปานนี้

กะจักสิทนเฮ็ดหยัง

เขาบ่ฮัก

เขาบ่เอามึงแล้วฮู้บ้อ


จดจำไว้ใส่ในสมองแหน่ ว่าเขาบ่แคร์เขาบ่สน เป็นคักปานนี้เขายังบ่หลูโตน เนื้อเพลง บักปึก สิคิดนำหยังคนบ่มีหัวใจ บักปึกเอย จั่งแม่นซั่ว ไสว่าเจ็บหลายแทบทนบ่ได้ แล้วสิยังฮัก ฮักเขาไปฮอดไส คนที่มันทำร้าย พอลืมกะลืม


เจ็บคักปานนี้

กะจักสิทนเฮ็ดหยัง

เขาบ่ฮัก

เขาบ่เอามึงแล้ว ฮู้บ้อ


จดจำไว้ใส่ในสมองแหน่

ว่าเขาบ่แคร์ เขาบ่สน

เป็นคักปานนี้เขายังบ่หลูโตน

สิคิดนำหยังคนบ่มีหัวใจ


บักปึกเอย จั่งแม่นซั่ว

ไสว่าเจ็บหลายแทบทนบ่ได้

แล้วสิยังฮัก ฮักเขาไปฮอดไส

คนที่มันทำร้าย


จดจำไว้ใส่ในสมองแหน่ ว่าเขาบ่แคร์เขาบ่สน เป็นคักปานนี้เขายังบ่หลูโตน สิคิดนำหยังคนบ่มีหัวใจ บักปึกเอย จั่งแม่นซั่ว เนื้อเพลง ไสว่าเจ็บหลายแทบทนบ่ได้ แล้วสิยังฮัก ฮักเขาไปฮอดไ คนที่มันทำร้าย พอลืมกะลืม คนที่มันทำร้าย พอลืมกะลืม

เนื้อเพลง บักปึก

More actions